طی مراسمی در تاریخ 27/10/1400 با حضور اعضای محترم هییت مدیره ،معاونین و مدیران شرکت و همچنین جمعی از پرسنل شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم، از سرکار خانم زهرا خوش نیت آرام ، کارشناس مسئول اداری و کارگزینی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند، تجلیل به عمل آمد و در پایان جلسه ضمن تقدیر از زحمات 30 ساله ایشان، لوح سپاس و یادبود به ایشان اهداء گردید.

Protected by RsFirewall