مزایدهشرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی از واحدهای مسکونی ویلایی پروژه آسمان البرز ( در دست احداث ) واقع در شهر گرمدره بلوار امیر آباد سایت 2800 واحدی آسمان البرز از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه بشرح جدول مندرج در اسناد فراخوان و مطابق نقشه و نمونه قرارداد و مشخصات فنی اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 19/8/1400 به دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به نیایش کوچه شهید بابک بهرامی پلاک 72 ، طبقه 2 واحد فروش، جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.

بدیهی است نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله و چگونگی تحویل، همراه با اسناد مزایده تحویل خواهد گردید.

تلفن تماس : 88650480 الی 490 - داخلی 250- جناب آقای محققی

 

 

Protected by RsFirewall