مزایده

 

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد باقیمانده عملیات اجرایی احداث مجموعه تجاری – خدماتی پروژه آسمان البرز واقع در شهر گرمدره را از طریق مشارکت در ساخت به پیمانکاران و سازندگان حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح، واگذار نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مشارکت و اطلاع از شرایط آن (شامل تعداد واحد، زیربنای کل، مدت زمان اجرا، تضمین شرکت در مزایده و سایر موارد) می‌توانند به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس ذیل مراجعه نمایند.

زمان تحویل اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 10/7/1400 می‌‌باشد.

آدرس: تهران، خیابلان ولیعصر، بالاتر از ظفر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 72، طبقه دوم

تلفن تماس: 88650480 الی 90 داخلی 157 سرکار خانم شعبانی

 

 

Protected by RsFirewall