شرکت سرمایه گذاری خانه گستریکم در نظر دارد اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه آسمان البرز واقع در شهر گرمدره را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و ذیصلاح واگذار نماید.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن (شامل شرح خدمات، مدت اجرا، تضمین شرکت در مناقصه و سایر موارد) می توانند به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ظفر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 72، طبقه دوم مراجعه نمایند.


تلفن تماس : 88650480
زمان تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1400/02/27 لغایت 1400/03/02 می‏باشد.


فاكتور (صورتحساب) به نام شركت سرمايه گذاري خانه گستريكم به آدرس ذیل نامه صادر گردد.
شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری خانه گستریکم 10101075654

sabz
Protected by RsFirewall