شرکت سرمایه¬گذاری خانه گستریکم در نظر دارد اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه آسمان البرز واقع در شهر گرمدره را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و ذیصلاح واگذار نماید.
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن (شامل شرح خدمات، مدت اجرا، تضمین شرکت در مناقصه و سایر موارد) می¬توانند به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ظفر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 72، طبقه دوم مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 88650480
زمان تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1400/01/30لغایت 1400/02/05 می‏باشد.
monaghese
Protected by RsFirewall